Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

TTYT tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho cơ sở sản xuất, kinh doanh

 

Thực hiện kế hoạch số 118/KH-TTYT ngày 29/8/2019 của Trung tâm Y tế quận Tân Bình v/v tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Ngày 26&27/9/2019, Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng-TTYT quận Tân Bình đã tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho 420 học viên là người lao động của Công ty Lưới điện cao thế TP. HCM (6 Phổ Quang, phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

Tại lớp huấn luyện, bác sĩ Nguyễn Hoàng (Trưởng khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng) đã trình bày các nội dung

- Lý thuyết và thực hành: thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 30/6/2016 v/v “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”.

- Một số tình huống giả định sơ cấp cứu.

- Thi kiểm tra tại chỗ.

          Lớp huấn luyện đã tăng cường, nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho học viên,góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho của người lao động và người sử dụng lao động các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

BS. Nguyễn Hoàng hướng dẫn lý thuyết sơ cứu, cấp cứu tại chỗ

  

  

BS. Nguyễn Hoàng hướng dẫn thực hành sơ cứu, cấp cứu tại chỗ

                                                                                               

                                                               Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

                                           ThS. Nguyễn Cư Minh


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website