Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hội Người cao tuổi phường 15 họp mặt nhân Kỷ niệm ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10

Vào lúc 08 giờ, ngày 01 tháng 10 năm 2019 được sự cho phép của Ban đại diện Người cao tuổi quận, Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường 15 quận Tân Bình. Hội Người cao tuổi Phường 15 tổ chức họp mặt kỷ niệm 28 năm ngày quốc tế NCT 1/10 và mừng thọ cho 228 cụ có độ tuổi 70,75,80,85,95 năm 2019.

Với truyền thống “Kính trên, nhường dưới”, “Kính lão, đắc thọ” là một trong những truyền thống lâu đời, nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong gia đình, dòng họ, làng xóm, lớp người “cây cao, bóng cả” luôn luôn được kính trọng và lắng nghe; có vai trò quan trọng trong việc kết nối các giá trị truyền thống, là lớp người có công lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Vì vậy, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lớp người cao tuổi.
            Về vấn đề này Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người cao tuổi đồng thời khẳng định vị trí vai trò quan trọng của NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị số 59/CT-TW về “Chăm sóc NCT”. Năm 2000, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành “Pháp lệnh về NCT”…

Với truyền thống “tuổi cao - gương sáng” cho con cháu học tập noi theo. Phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cống hiến nhiều cho xã hội.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website