Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Văn bản về việc ngưng cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Văn bản số 417/UBND-VX ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Xem chi tiết tại đây

 

Văn bản số 2069/UBND-VX ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc triển khai quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh danh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quận. Xem chi tiết tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA