Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 6 QUÂN TÂN BÌNH TỔ CHỨC KHÁM – ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS, ngày 02/03/2019 của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự  - UBND Phường 6 về việc Tổ Chức Đăng Ký Thanh Niên Tuổi 17 (sinh năm 2002). Nhằm tạo thực lực nguồn thanh niên phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo đúng luật quy định, bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng và chỉ tiêu được giao.


Ngày 12/04/2019 Trạm Y Tế Phường 6 kết hợp với Ban Chỉ Huy Quân Sự Phường tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ ban đầu cho công dân đăng ký NVQS theo kế hoạch.
Thời gian: từ ngày 08/4/2019 – 22/4/2019
Sáng:  từ 07h30 -11h00
Chiều: :  từ 13h30 -17h00
Địa điểm: TYT P6- số 2/61 Đất Thánh, P6, Quận Tân Bình.
Ghi nhận trong ngày 12/4/2019 có 58 thanh niên ra khám, chấp hành tốt các quy định, nội quy đã đề ra. Kê khai, xác minh lý lịch, thông tin một cách chính xác hơn.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA