Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phòng Y tế quận phối hợp các đơn vị hẩm định công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021 – 2025 tại 15 phường

Vào ngày 15, 16 tháng 3 năm 2023, Phòng Y tế quận phối hợp các đơn vị là Thành viên Ban chỉ đạo Dân số và phát triển quận, Ủy ban nhân dân phường và cộng tác viên thực hiện thẩm định công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021 – 2025 năm 2023 tại 15 phường trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ thẩm định thực hiện đi thực tế tại địa bàn khu dân cư, chung cư trên địa bàn quận, rà soát thông tin mới, biến động dân cư, đối chiếu kho dữ liệu điện tử công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Tổ đã thực hiện điều tra 29 hộ tại Phường 4, 10, 15 và tiếp tục điều tra tại các phường còn lại vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu các thông tin đã được cập nhật trên phần mềm, từ đó đánh giá được chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, chuyên trách trong công tác vãng gia, chất lượng thu thập thông tin của phiếu điều tra.

 

Tổ thẩm định điều tra tại Chung cư Bàu Cát – Phường 10, quận Tân Bình

Tổ thẩm định điều tra tại hộ dân – Phường 04, quận Tân Bình

 

Tổ thẩm định điều tra tại Chung cư Bàu Cát – Phường 10, quận Tân Bình

 

Tổ thẩm định điều tra tại Chung cư Phúc Yên 2 – Phường 15, quận Tân Bình

 

Người viết tin: Trần Thị Thanh Thúy – Chuyên viên Phòng Y tế quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA