Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ngày Hội chứng Down thế giới năm 2023: Hãy làm cùng chúng tôi chứ không chỉ là cho chúng tôi

Bình thường, một đứa trẻ sẽ được sinh ra với 46 nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, ở trẻ mắc hội chứng Down, trẻ sẽ có 47 nhiễm sắc thể, thừa một nhiễm sắc thể số 21. Như vậy, bình thường nhiễm sắc thể 21 có 1 cặp, ở hội chứng Down thì nhiễm sắc thể 21 có tới 3.

Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ sinh ra mắc hội chứng Down hay cứ 700 trẻ thì có 1 trẻ mắc hội chứng Down. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, một yếu tố làm tăng nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down là tuổi của người mẹ. Phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên có nhiều khả năng sinh con mắc hội chứng Down hơn so với những phụ nữ mang thai ở độ tuổi trẻ hơn.

Chủ đề của Ngày Hội chứng Down thế giới năm nay là “Hãy làm cùng chúng tôi chứ không phải cho chúng tôi”. Thông điệp này là chìa khóa cho cách tiếp cận người khuyết tật dựa trên quyền con người. Những người mắc hội chứng Down hay bị coi là đối tượng của từ thiện, đáng được thương hại và dựa vào người khác để được hỗ trợ. Thường thì những người ủng hộ họ làm mọi việc “Cho” người mắc Hội chứng này chứ không phải “Cùng” sát cánh với họ. Do đó, tất cả mọi người cần cam kết tham gia cùng các tổ chức đại diện cho những người mắc hội chứng Down trong mọi quyết định và làm việc “Cùng” họ chứ không chỉ “Cho” họ.

Ngọc Hà, Thủy Tiên – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM

Nguồn:

[1] https://www.worlddownsyndromeday.org/with-us-not-for-us

[2] https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA