Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong năm 2019

Tải file đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA