Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 9 trao giải thưởng hội thi trực tuyến Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Vào lúc 09h30 ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 9 quận Tân Bình tổ chức trao giải hội thi tuyên truyền Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại địa phương. Đến tham dự buổi trao giải có đại diện ban ngành đoàn thể phường, Ban điều hành 07 khu phố và 10 thí sinh dự thi đoạt giải. Kết quả sau thời gian tổ chức hội thi từ ngày 04/9 đến ngày 17/9/2020 có 274 thí sinh tham gia. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường đã trao 01 giải tập thể có nhiều thí sinh tham dự cho khu phố 2, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

* Hình ảnh trao giải hội thi tuyên truyền:


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website