Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

PHƯỜNG 15 TIẾP TỤC CHĂM LO THƯỜNG XUYÊN CHO HỘ NGHÈO, NGƯỜI DÂN TỘC, TRẺ MỒ CÔI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT ngày 03/01/2022 về việc Ký kết chăm lo thường xuyên cho hộ nghèo, hộ dân tộc, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Quỹ thiện nguyện Thiên Ân.

Trong tháng 9/2022, Ủy ban Mặt tổ Quốc Việt Nam phường tổ chức "Trao kinh phí hỗ trợ tháng 9/2022 cho hộ nghèo, hộ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19" tại phòng họp A - UBND phường 15. Qua đó, đã trao 20 suất quà (tiền mặt), mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện 10.000.000 đồng.

Đến nay, Chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ được 9 tháng với kinh phí thực hiện 90.000.000 đồng. Hoạt động được duy trì đến hết năm 2022. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ký kết là 120.000.000 đồng.

Chương trình là một trong những hoạt động góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website