Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông tin tóm tắt kế hoạch thực hiện giai đoạn đầu dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương)

Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương) được phê duyệt năm 2010 và đã được điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2019 với 47.890,840 tỉ đồng (tương đương 2.093,59 triệu USD).

Nguồn vốn ODA từ ADB, KfW, EIB và vốn đối ứng. Tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương) đi qua địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú và kết nối với các tuyến metro số 1, 5, 3b và 6.

        

Thực hiện theo Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương).

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông tin đến các tổ chức và nhân dân về phạm vi ảnh hưởng và tiến độ thực hiện giai đoạn đầu của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương) trên địa bàn quận Tân Bình như sau:

Dự án trên phạm vi địa bàn Quận Tân Bình gồm đường hầm và 06 ga; Trong đó, việc xây dựng 06 nhà ga có tổng diện tích bị ảnh hưởng là 25.308,6 m2 với 355 trường hợp bị ảnh hưởng (314 hộ gia đình cá nhân, 41 tổ chức), cụ thể:

  1. GA S6 PHẠM VĂN HAI – QUẬN TÂN BÌNH

Phạm vi ảnh hưởng: Diện tích thu hồi tại ga 5.384,00 m2

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 126 trường hợp (trong đó: 114 hộ gia đình cá nhân và 12 tổ chức).

- Phường 5: Từ nhà số 852 đến 990 đường CMT8; từ số 267 và 269 đường Phạm Văn Hai; Hẻm 876 đường CMT8 (72 hộ gia đình cá nhân, 05 tổ chức).

- Phường 7: Từ nhà số 853 đến 947 đường CMT8 (42 hộ gia đình cá nhân, 07 tổ chức).

2. GA S7 BẢY HIỀN – QUẬN TÂN BÌNH

Phạm vi ảnh hưởng: Diện tích thu hồi tại ga 7.731,9 m2

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 118 trường hợp (trong đó: 107 hộ gia đình cá nhân và 11 tổ chức).

- Phường 4: Từ nhà số 1186 đến 1234 đường CMT8; từ số 626 và 626A đường Hoàng Văn Thụ; Từ nhà số 2 đến nhà số 74 và hẻm 72 đường Trường Chinh (73 hộ gia đình cá nhân, 05 tổ chức).

- Phường 7: Từ nhà số 1101 đến 1123 và hẻm 1111/1 đường CMT8 (12 hộ gia đình cá nhân, 02 tổ chức).

- Phường 11: Từ nhà số 1 đến 47 và hẻm 47/1 đường Trường Chinh (22 hộ gia đình, 03 tổ chức).

- Phường 12: 01 tổ chức số 49 đường Trường Chinh (Cây xăng).

3. GA S8 NGUYỄN HỒNG ĐÀO – QUẬN TÂN BÌNH

Phạm vi ảnh hưởng: Diện tích thu hồi tại ga 4.543,6 m2

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 86 trường hợp (trong đó: 71 hộ gia đình cá nhân và 15 tổ chức).

- Phường 13: Từ nhà số 304 đến 340 đường Trường Chinh; Hẻm 320 đường Trường Chinh (36 hộ gia đình cá nhân, 09 tổ chức).

- Phường 14: Từ nhà số 347 đến 401 đường Trường Chinh (35 hộ gia đình cá nhân, 06 tổ chức).

4. GA S9 BÀ QUẸO – QUẬN TÂN BÌNH

Phạm vi ảnh hưởng: Diện tích thu hồi tại ga 4.990,9 m2

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 23 trường hợp (trong đó: 22 hộ gia đình cá nhân và 01 tổ chức).

5. GA S10 PHẠM VĂN BẠCH – QUẬN TÂN BÌNH

Phạm vi ảnh hưởng: Diện tích thu hồi tại ga 2.658,2 m2

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 02 vị trí thuộc đất Quốc phòng (đã tiến hành bàn giao mặt bằng).

* Về kế hoạch tiến độ thực hiện giai đoạn đầu đối với dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến (Bến Thành – Tham Lương) trên địa bàn quận Tân Bình.

          - Trong tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận công bố lấy ý kiến đối với dự thảo chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân. Đồng thời tiếp xúc đối thoại theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai.

          - Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Đồng thời, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bố trí tái định cư và giải quyết cấp phép xây dựng đối với phần diện tích còn lại. Bên cạnh đó, quận và các phường liên quan sẽ vận động người dân tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng.

          - Tháng 6 năm 2020, tổ chức bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp không đồng thuận và không chấp hành bàn giao mặt bằng.

 

Nguyễn Khắc Minh - Phòng Văn hóa và Thông tin

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA