Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân phường 9 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường và các ban ngành đoàn thể, ban thanh tra nhân dân khu phố 4, 5 tổ chức tuyên truyền xây dựng khu dân cư xanh, sạch đẹp

                 Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường và các ban ngành đoàn thể, ban thanh tra nhân dân khu phố 4, 5 tổ chức tuyên truyền xây dựng khu dân cư xanh, sạch đẹp, vận động nhân dân sắp xếp, trồng mới cây xanh, kết hợp tuyên truyền trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. 

                  Hình ảnh ra quân tuyên truyền xây dựng khu dân cư Xanh, sạch đẹp:

                                                                                                                      ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA