Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỀ NGHỊ PHÁT VIDEO CLIP TRUYỀN THÔNG MỚI VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-2019 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 640/STTTT-BC về việc phát video clip truyền thông mới về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung công văn tải linhk đính kèm tại đây: /documents/20574/232692/640STTTTBCsigned.pdf/7000de5c-a908-42ae-b0fb-9bcea9ca038d

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA