Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 8 TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI MA TÚY, THUỐC LÁ XÂM NHẬP TRƯỜNG HỌC

Tiếp tục chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường. Sáng ngày 10/10/2022, UBND phường, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban ngành đoàn thể phường 8 phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy - Luật phòng, chống tác hại thuốc lá cho hơn 700 em học sinh của trường.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Bà Nguyễn Ngọc Anh - Đảng ủy viên/Phó Chủ tịch UBND phường; Ông Huỳnh Ngụy Đại Quyền - Đảng ủy viên/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ông Hoàng Công Điểm – Đảng ủy viên/Chủ tịch Hội Cực chiến binh phường; đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Trong chương trình báo cáo viên Phan Phục - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường 8 đã tuyên truyền các nội dung của Luật phòng, chống ma túy - Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và chia sẻ cho các em học sinh kỹ năng phòng chống ma túy, hướng dẫn các em cách nhận diện đối tượng sử dụng ma túy và cách xử trí khi gặp tình huống xấu, từ đó biết cách tự bảo vệ mình.

Thông qua chương trình, các em học sinh được trang bị thêm hành trang về kỹ năng thực hành xã hội, tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy ra, và góp phần phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Thay mặt Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 8 và Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Văn Ơn, Ông Huỳnh Ngụy Đại Quyền - Đảng ủy viên/Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát biểu cám ơn báo cáo viên và Ban giám hiệu trường tiểu học Trân Văn Ơn đã tạo điều kiện cho buổi tuyên truyền luật rất thành công và có ý nghĩa, nội dung tuyên truyền thiết thực cho các em học sinh.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA