Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 8: Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 08/9/2018, Hội đồng nhân dân phường 8 đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tham dự của 34 đại biểu (trong đó có sự tham dự của đại biểu Hội đồng nhân dân phường 2 và phường 7).

Tại hội nghị, bà Thi Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã hướng dẫn cho Đại biểu Hội đồng nhân dân phường các kỹ năng và phương pháp hoạt động cho các đại biểu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA