Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2 NĂM 2023

“Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện HMTN đợt 2 năm 2023. Sáng ngày 10/9/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Phường 1 đã tổ chức hiến máu tại Ủy ban nhân dân phường 1, quận Tân Bình. Trong ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đã đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận 136 túi máu (Túi máu 250ml: 04; túi máu 350ml: 127 và túi máu 450ml: 05).

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Phường luôn ghi nhận và cám ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn phường. Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu cứu người tích cực thường xuyên hơn nữa và chung tay nhân rộng, phát triển nghĩa cử cao đẹp ấy rộng khắp mọi nơi. Góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương cao cả.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA