Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 1 thực hiện giới thiệu bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Ủy ban nhân dân Phường 1 giới thiệu bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đăng tải trên trang http://dx.gov.vn.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA