Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG 10 ĐÃ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “TRAO YÊU THƯƠNG”

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận về việc giúp đỡ cho các gia đình hội viên phụ nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 01/6/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10 đã thực hiện mô hình “Trao yêu thương” vận động quyên góp trao tặng quần áo trẻ em và phụ nữ mang thai. Sản phẩm Hội tiếp nhận là những chiếc quần áo cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt. Kết quả đã vận động được hơn 100 bộ quần áo trẻ em.

Các loại quần áo sau khi tiếp nhận sẽ được các dì chị cán bộ, hội viên phụ nữ sắp xếp gấp gọn bỏ vào túi và trao cho Hội cấp trên để các chị trao tặng cho nữ công nhân và trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi triển khai, mô hình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các hội viên phụ nữ trên địa bàn nhiều hội viên phụ nữ, đồng thời là “chất keo” gắn kết chị em phụ nữ với công tác Hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA