Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 VÀ THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ 3/2023

Sáng ngày 21/9/2023, Đảng ủy phường 8 tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” và Thông tin thời sự quý 3 năm 2023.

Đến tham dự và báo cáo tại Hội nghị có Ông Hà Trung Thành – Thạc sỹ, Giảng viên chính của Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Lê Thị Phương Thảo - Bí thư Đảng ủy; Ông Dương Thế Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Lê Huỳnh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường cùng với sự tham dự ông, bà là Đảng ủy viên, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và 255 đảng viên trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, Ông Hà Trung Thành – Thạc sỹ, Giảng viên chính của Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo một số nội dung trọng tâm, cốt lõi chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh” cũng như thông tin thời sự quý 3 năm 2023. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Tìm hiểu quan điểm của Bác về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; 05 quan điểm lớn xây dựng nền Văn hóa dân tộc để văn hóa là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; các nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2023 là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua hội nghị, Đảng ủy yêu cầu mỗi cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 8

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA