Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LÝ SƠN TỔ CHỨC LỄ KHAO THỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA

Các tộc họ những binh phu Hoàng Sa trong Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ở làng An Hải, huyện đảo Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ công lao cha ông năm xưa đã mở mang bờ cõi.  

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA