Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 9 tiếp tục đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng mỗi tuần 15 phút vì Thành phố “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” năm 2022 và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rácphường 9 tiếp tục đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường

Vào lúc 7h00  Ngày 23/10/2022  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 9 tiếp tục đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng mỗi tuần 15 phút  vì Thành phố “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” năm 2022 với việc tuyên truyền và sức lan tỏa sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn phường đến nay việc hưởng ứng mỗi tuần 15 phút “Vì Thành phố Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” đã trở thành việc thường xuyên của Ban vận động 7 khu phố và nhân dân trên toàn địa bàn phường 9 được thể hiện qua việc làm thiết thực vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA