Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

“Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030” đối với các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và các Điểm tham quan du lịch trên địa bàn quận Tân Bình

Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030” của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể được thực hiện trong hai giai đoạn gồm giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030 với 12 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

 1. Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;
 2.  Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi;
 3. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi;
 4. Trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;
 5. Phát huy vai trò người cao tuổi;
 6. Trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
 7. Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi;
 8. Phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi;
 9. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi;
 10. Tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế về người cao tuổi và vấn đề già hóa dân số;
 11. Triển khai hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá;
 12. Hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức của người cao tuổi.

Riêng đối với các hoạt động trợ giúp người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Để cụ thể hóa và thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Du lịch trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030” cần sự chung tay phối hợp thực hiện của nhiều ban ngành, đoàn thể các cấp và sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các Điểm tham quan du lịch với việc tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi, đồng thời phối hợp nghiên cứu và triển khai một số các nội dung sau:

- Hỗ trợ hệ thống thư viện trên địa bàn hình thành môi trường đọc thân thiện, đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm thông tin, thư viện và các điều kiện phối hợp với người cao tuổi;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ để người cao tuổi có thể nắm được thông tin về các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn, phương tiện giao thông.

- Tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc, thơ ca cho người cao tuổi; tập huấn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên về kỹ năng, phương pháp hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia các hoạt động du lịch.

- Các đơn vị, tổ chức vận tải, quản lý các công trình văn hóa tiếp tục thực hiện chính sách giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham gia giao thông, tham quan, du lịch…

 

Hãng hàng không Vietnam Airlines có chính sách giảm giá vé cho người cao tuổi và người khuyết tật (sưu tầm)

Đính kèm:

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh http://documents/20574/1295578/4107qd_signed+quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+h%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%99ng+qu%E1%BB%91c+gia+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+cao+tu%E1%BB%95i+2022-2030.pdf/6b06c4d6-7457-48cc-a990-3ccb6382c89b;

Công văn số 166/SDL-QLLH ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Sở Du lịch về việc thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030” http://documents/20574/1295578/548W+ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+h%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%99ng+qu%E1%BB%91c+gia+NCT+2022+-2030.pdf/c9c352c6-d80a-4534-8b23-35f1f3121ef0

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN TÂN BÌNH.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA