Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Về Thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận

Văn bản số 1848/UBND-KSTT ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân quận về Thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. Tải văn bản toàn văn tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website