Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND quận Tân Bình về ban hành quy trình kiểm tra các tổ chức hành nghề Luật sự trên địa bàn quận Tân Bình

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành quy trình kiểm tra các tổ chức hành nghề Luật sự trên địa bàn quận Tân Bình


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website