Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND quận Tân Bình về ban hành quy trình kiểm tra các tổ chức hành nghề Luật sự trên địa bàn quận Tân Bình

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành quy trình kiểm tra các tổ chức hành nghề Luật sự trên địa bàn quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA