Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND quận Tân Bình về ban hành quy trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình

Tải tập đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA