Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 Ban QLDA ĐTXD khu vực năm 2019

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 Ban QLDA ĐTXD khu vực năm 2019 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website