Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo về việc thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2022-2023

Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 281/TB-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2022-2023.

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại đây./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA