Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 10/06/2023)

Văn hóa xã hội Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quy hoạch - Dự án Quy hoạch - Dự án

Thông tin hoạt động 15 phường Thông tin hoạt động 15 phường

Tin tức Media Tin tức Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6 3 3

Số lượng truy cập: 5 3 9 9 3 5 9 1