Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Quận Tân Bình đã giải quyết

0%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 13/04/2024)

Kinh tế - Tài chính Kinh tế - Tài chính

Văn hóa xã hội Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông tin hoạt động 15 phường Thông tin hoạt động 15 phường

Tin tức Media Tin tức Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4 6 0

Số lượng truy cập: 6 5 5 4 8 7 1 3