Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 22/03/2023)

Kinh tế - Tài chính Kinh tế - Tài chính

Văn hóa xã hội Văn hóa xã hội

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY

 TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY   

Nhằm tạo hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt các hồ sơ không cần thiết, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Ủy ban nhân dân Phường 9 tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn Phường 9 tại bộ phận Một cửa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân Phường 9, cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh);

2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch;

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được);

4. Đăng ký khai tử;

5. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9.

Thông tin hoạt động 15 phường Thông tin hoạt động 15 phường

Tin tức Media Tin tức Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8 1 0

Số lượng truy cập: 5 1 5 5 1 8 2 2