Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 08/12/2023)

Kinh tế - Tài chính Kinh tế - Tài chính

Văn hóa xã hội Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quay lại

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG “ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

“ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 

Công dân nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, tích chọn vào “Dịch vụ công liên thông: Khai sinh, khai tử”.

Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện của Dịch vụ công liên thông. Người dùng chọn thủ tục “Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

Bước 5: Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông. Tại đây, người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông (từ bước 01 đến bước 05, người dân cần điền đầy đủ các thông tin có gắn dấu sao “*”). 

Bước 6: Sau khi, điền đầy đủ các thông tin thì nhấn chuyển các bước tiếp theo cho đến bước “Hoàn thành” để hoàn tất thủ tục.

Người dân sau khi điền đầy đủ các thông tin thì nhấn vào mục “Hoàn thành”.

*Khi hoàn thành, hệ thống sẽ cung cấp mã số hồ sơ. Với mã số này, người kê khai có tra cứu, biết được tiến trình và kết quả giải quyết hồ sơ của mình.

Cách tra cứu trạng thái hồ sơ từ Dịch vụ công liên thông

Bước 1: Truy cập trang dịch vụ liên thông của Cổng dịch vụ công Quốc gia => chọn mục Tra cứu

 Bước 2: Nhập mã hồ sơ và mã xác nhận để tra cứu

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11

 

 

 

 

Quy hoạch - Dự án Quy hoạch - Dự án

Thông tin hoạt động 15 phường Thông tin hoạt động 15 phường

Tin tức Media Tin tức Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2 2 6 6

Số lượng truy cập: 6 2 5 2 5 2 8 3