Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Công văn số 05 ngày 08/2/2019 của phòng Tài chính – Kế hoạch quận Tân Bình

- Tài sản bán đấu giá: vật tư thu hồi sau công tác cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình gồm sắt, tôn, sắt nằm trong bê tông với đơn giá như sau:
- Sắt: 5.500 đồng/kg
- Tôn: 4.500 đồng/kg
- Sắt nằm trong bê tông: 3.000 đồng/kg (Mức giá bên trúng đấu giá  phải nộp không tính bất kỳ chi phí nào trong quá trình thực hiện)
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 12/4/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: phòng Tài chính – Kế hoạch quận Tân Bình.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.
Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tài chính – Kế hoạch quận Tân Bình – Số điện thoại: 54341539

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website