Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019

Căn cứ Công văn số 1782/TTTP-P3 ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Thanh tra thành phố về hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dung quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh và được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận Tân Bình đã triển khai thực hiện thanh tra việc sử dung quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với 02 đơn vị Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận Tân Bình.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website