Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 5 tổ chức Toạ đàm giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"năm 2020

Sáng ngày 19/10/2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 5 tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại hội trường Ủy ban nhân dân phường, do ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân/Trưởng Ban chỉ đạo phường chủ trì.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai hơn 20 năm qua, đây là phong trào mang tình toàn dân, toàn diện, lâu dài và đã đi vào đời sống của từng người dân. Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào, các ban ngành, đoàn thể từ phường đến khu phố, tổ dân phố đã tích cực hưởng ứng, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã đưa phong trào đi vào thực tiễn. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa” và xây dựng phường “Văn minh đô thị” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, mỹ quan đô thị được quan tâm thực hiện; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư ngày càng được phát huy, các khu dân cư trên địa bàn phường ngày càng được khang trang, sạch đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, đã góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả được, trong quá trình thực hiện phong trào vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền của các ban ngành và đoàn thể, khu phố, tổ dân phố về xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị chưa thực sự đi vào chiều sâu, vẫn còn tồn tại rất nhiều tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trên cột điện, nhà dân; tình trạng lén đổ nước thải, rác sinh hoạt ra nơi công cộng còn nhiều; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung xây dựng phong trào còn hạn chế; tính năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các mô hình ở từng khu dân cư chưa nhiều, chậm đổi mới, thiếu tính sáng tạo, còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên nên chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước những thực trạng đó, các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan như: nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện phong trào; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Việc bình xét “gia đình văn hóa” hàng năm cần được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đặc biệt chú ý việc chấp hành luật pháp về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, gia đình hòa thuận và không có người mắc tệ nạn xã hội, tích cực tham gia sinh hoạt khu phố, tổ dân phố và tương trợ cộng đồng…

Kết luận buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân/Trưởng Ban chỉ đạo phong trào ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là những đề xuất giải pháp nhằm thực hiện phong trào ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Ông cũng đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần chủ động trong công tác tham mưu, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến khu dân cư; tiếp tục vận động toàn dân tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19… Đặc biệt là chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức xây dựng khu phố văn hóa, giữ vững Phường văn minh đô thị.

Người viết tin: Lê Văn Cường - VHTT phường


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website