Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 26/3/2019 của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 26/10/2018 về Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận Tân Bình. 

Hoà cùng không khí sôi nổi của Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra trên khắp cả nước nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vào lúc 07 giờ 30 ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại Nhà văn hoá Phường 13, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Phường 13 đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Lễ ra quân có ông Huỳnh Văn Bé – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình – Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở quận; ông Hoàng Văn Tài – Bí thư Đảng uỷ/Chủ tịch HĐND; ông Lê Anh Tú - Phó Bí thư Đảng uỷ/Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo phường và đại diện các ban ngành, đoàn thể phường cùng Ban điều hành 11 khu phố, 100 điều tra viên của phường cùng đại diện một số hộ dân.

Tại Lễ ra quân, thay mặt Ban chỉ đạo quận ông Huỳnh Văn Bé đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 26/3/2019 của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Lê Anh Tú thay mặt Ban chỉ đạo phường tiếp thu ý kiến chị đạo, quán triệt nhiệm vụ cho lực lượng điều tra viên và phát động Lễ ra quân. Đại diện điều tra viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo và quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng của cuộc Tổng điều tra. Kết thúc Lễ ra quân Ban chỉ đạo phường tổ chức xe loa đi tuyên truyền xung quanh các tuyến đường chính trên địa bàn phường. Các điều tra viên toả ra các địa bàn tiến hành điều tra trên thực tế; kết quả trong ngày 01/4/2019 toàn địa bàn phường đã điều tra hoàn tất được trên 230 hộ dân./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website