Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 12 tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND quận Tân Bình về Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận Tân Bình.

Với mục đích nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quận nói chung và địa bàn Phường 12 nói riêng để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Với tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn của Tổng điều tra dân số, hòa chung với không khí sôi nổi của cả nước, ngày 01-4-2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Phường 12 tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường.

Đến dự lễ ra quân có Ông Ngô Thanh Yên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thống kê - Thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố; Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở quận Tân Bình; Bà Nghiêm Thị Hoa Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở quận Tân Bình; Ông Trần Nhựt Thái, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường 12; Bà Lê Ngọc Tuyết Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; Bà Vũ Thị Như Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Phường 12. 
Ông Ngô Thanh Yên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thống kê - Thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố cũng đã phát biểu và làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở, cũng như chỉ đạo về công tác nhằm phát huy vai trò và sự hiệu quả của đội ngũ điều tra viên của Phường 12.

Bà Vũ Thị Như Xuân Phó Chủ tịch UBND phường phát động lễ ra quân và quán triệt các nhiệm vụ cho điều tra viên.
Trong mỗi cuộc điều tra, để làm nên sự thành công và đảm bảo chất lượng cần phải hội tụ nhiều yếu tố, tuy nhiên yếu tố con người là quan trọng nhất, nó mang tính quyết định về mức độ thành công của công tác, trên tinh thần đó Ông Võ Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố 15 – Điều tra viên địa bàn số 005, đã đại diện cho hơn 30 điều tra viên phát biểu ý kiến, nhận nhiệm vụ trong việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website