Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hội Nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 4 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

      Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội Cựu chiến binh - Hội Liên hiệp phụ nữ - Đoàn Thanh niên - Hội Chữ thập đó Phường 4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 4 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho lực lượng Ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó các đơn vị với sự tham gia của 125 người, do đồng chí Lại Văn TùngBí thư Đảng ủy Phường 4 triển khai.

Đồng chí: Lại Văn Tùng Bí thư Đảng ủy Quán triệt Nghị quyết

     Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, Hội viên, cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trực tiếp, gián tiếp của mình trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Quận, Phường. Đối với các đoàn thể, MTTQ, Hội LHPN, Đoàn Thanh Niên, Hội CTĐ, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết bằng các việc làm, hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.

 

(Nguyễn Văn Hồng- Phường 4)


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website