Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Công văn 1058/TCKH ngày 18/9/2020 về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

   Công văn 1058/TCKH ngày 18/9/2020 về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. Tải tại đây

- Truy cập vào mục "Văn bản pháp quy" chọn lĩnh vực "Đấu thầu"để tải Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website