Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

DANH MỤC DANH MỤC

Quay lại

Đặt lịch đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần mềm TTDK

Thực hiện văn bản số 953/SGTVT-VTĐB ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc đặt lịch đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần mềm TTDK. 

Thực hiện Công văn số 214/ STTTT-BC ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần mềm TTDK với những nội dung cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng thực hiện việc đăng ký mới đăng kiểm xe trực tuyến tại website https://dangkiemxetphcm.com, tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S).

- Người dân Thành phố có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK (hiện ứng dụng này đều có trên điện thoại di động nền tảng IOS và Android). Việc đăng ký kiểm định này áp dụng cho tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các trường hợp khách hàng đã đăng ký lịch hẹn đến kiểm định tại website https://dangkiemxetphcm.com (trước ngày 01 tháng 02 năm 2023), sẽ được các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S) tiếp tục giải quyết theo thời gian và địa điểm đã đăng ký.

(Đính kèm Văn bản http://documents/20574/1292703/552W.pdf/2601f894-efcd-4266-986c-5cee8f7acae2)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA