Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI TÍCH CỰC, CHÍNH THỐNG

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI TÍCH CỰC, CHÍNH THỐNG

 

Ngày 13/10, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP; kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình.

Đến tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Bá Thành, Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình và 324 cán bộ chủ chốt, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và cơ sở.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình Nguyễn Xuân Tiến đã triển khai, quán triệt Kế hoạch của Quận ủy Tân Bình thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; thông tin về thực trạng việc sử dụng mạng xã hội và công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM và quận Tân Bình; những quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến lưu ý các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang mạng xã hội tích cực, chính thống, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận thông tin phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội nhằm xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA