Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân quận Quận Tân Bình

Thông tin Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Bá Thành - Phó Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch UBND Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 54.081.666 - 0903.885.272

Hộp thư điện tử: nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

Địa chỉ: 387A Trường Chính, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục Danh mục