Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 6

danhpvp-1.jpg
Bí thư Đảng ủy
Ông Nguyễn Thành Danh
ĐT: 091.371.1701
Thư điện tử: ntdanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Bí thư Đảng ủy
Bùi Thị Ánh Nguyệt
ĐT: 0934454380
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ông Lâm Mạnh Cường
ĐT: 0909838367
Thư điện tử: lmcuong.p6.tanbinh@tphcm.gov.vn
danhpvp-1.jpg
 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huỳnh Thị Ngọc Loan
ĐT: 0903703753
Thư điện tử: .tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Nguyễn Thị Thu Nga
ĐT: 0906.956.151
Thư điện tử: nttnga.p6.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

 

PHƯỜNG 6 - 30 NĂM PHÁT TRIỂN  

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính quyền cách mạng được thành lập. Phường 6 quận Tân Bình lúc ấy bao gồm các hộ thuộc hai ấp Lộc Hòa và Nam Hòa thuộc xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định ( cũ).       

Đến năm 1976 ghép hai ấp hình thành phường với tên gọi phường Lộc Nam. Năm 1977 đổi sang thành phường 6, quận Tân Bình.

Đến tháng 10 năm 1988 phường 6 tiếp nhận trọn vẹn địa bàn phường 7, quận Tân Bình và vẫn giũ nguyên là phường 6,quận Tân Bình.  

Năm 1998 tiếp nhận thêm 206 hộ thuộc phường 15,quận 10 chuyển sang do điều chỉnh mốc ranh giới giữa quận Tân Bình và quận 10 ( trước đây lấy ranh giới là kênh Bao Ngạn - chuyển đổi lấy ranh giới là tim đường Bắc Hải).

Phường 6, quận Tân Bình với diện tích tự nhiên  là 57,5010 ha, dân số hiện nay gồm 29,218 người, trong đó thường trú 25.551 người, tạm trú 3.667 người.

Đảng bộ của phường đến năm 1985 mới chỉ là Chi bộ cơ sở với 39 Đảng viên. Đến nay đã được công nhận là Đảng bộ cơ sở với 215 Đảng viên sinh hoạt theo tám chi bộ khu phố, hai chi bộ Công an, Quân sự và hai chi bộ khối trường học. Ngoài ra còn có 298 Đảng viên sinh hoạt theo quy định 76 theo địa bàn 08 khu phố. Được rèn luyện trong quá trình xây dựng và phát triển của phường, số đảng viên trẻ được kết nạp tại phường hiện nay đều nắm các chức vụ chủ chốt, thực sự là lực lượng kế thừa lớp đảng viên đi trước, hoàn thành được nhiệm vụ và bảo đảm công tác lãnh đạo xây dựng Phường ngày càng đi lên.  

Đặc điểm riêng của phường 6 là bà con có đạo chiếm đại đa số thuộc năm giáo xứ và một chùa. Trong các vị Linh mục có 01 nhiều nhiệm kỳ là đại biểu Hội đồng nhân dân quận và phường và một Linh mục là Hạt Trưởng Hạt Chí Hòa phụ trách 17 Giáo xứ từ phường 1 đến phường 8, quận Tân Bình.

Đảng bộ chính quyền Mặt trận vá các đoàn thể luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt thành phần tôn giáo. Có sự gắn bó chặt chẽ với các vị chức sắc tôn giáo cùng vận động bà con giáo dân thực hiện “sống tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Để tăng cường mốt đoàn kết, phuờng duy trì thường xuyên các cuộc họp liên tịch giữa Đảng chính quyền Mặt trận và các đoàn thể với các vị chức sắc tông giáo 6 tháng một lần do Đảng ủy chủ xướng giao cho Mặt trận Tổ quốc làm cầu nối, chuẩn bị nội dung và chủ trì hội nghị. Hội nghị này mang tính chất trao đổi, tọa đàm. Chính quyền thông báo tình hình hoạt động chung của phường mà chủ yếu là việc chăm lo đời sống cho nhân dân, xây dựng sửa chữa công trình  phúc lợi, nâng cấp sửa chữa đường xá cống rãnh, điện nước .v.v... phổ biến những chủ trương, chính sách có liên quan đến các tôn giáo. Đồng thời cùng nhau trao đổi một cách thẳng thắn trên tình thần hiểu biết, thông cảm lẫn nhau nhằm thắt chặt mối đoàn kết tạo mọi điều kiện trong mối quan hệ, cùng nhau chăm lo một cách thiết thực đến đời sống nhân dân. Qua hội nghị các tổ chức tôn giáo tin tưởng vào chính quyền, mặt khác chính quyền quan tâm chỉ đạo từng bước giải quyết các nhu cầu chính đáng về tôn giáo, tự do tín ngưỡng của bà con giáo dân. Những ngày lễ trọng đại của đất nước và các ngày lễ của tôn giáo, Đảng chính quyền MTTQ và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi chúc mừng động viên các linh mục và bà con giáo dân. Chính từ những tình cảm tốt đẹp đó hàng năm nhân dịp lễ tết, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ, các vị linh mục và chức sắc tôn giáo tổ chức thăm hỏi, dự lễ, dự đại hội động viên chúc mừng các Đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tặng những lẵng hoa mang nhiều ý nghĩa và tình cảm sâu sắc. Qua những mối quan hệ tốt đẹp ấy đã tạo động lực động viên bà con giáo dân hăng hái và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phươg. Từ đó ngày càng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại địa phương hàng năm.

Trong 30 năm xây dựng tập thể cán bộ đảng viên công nhân viên chiến sĩ và nhân dân phường 6, quận Tân Bình đã đạt được một số thành tích đáng được trân trọng.  

Về cơ sở hạ tầng với phưong châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn bộ các tuyến đường đều đã được nâng cấp bằng bê tông nhựa nóng hoặc bêtông Ciment, không còn tình trạng ngập úng. Trong 5 năm từ 2000 – 2004 đã thực hiện được 35 công trình, tráng nhựa và bê tông hóa 59.268 m đường, thông, nạo vét cống trị giá 3.047.582.419 đồng. Trong đó trích qũy Lao động công ích 1.022.556.000 đồng; nhân dân đóng góp 560.440.000 đồng. Đặc biệt công trình đường Đất Thánh và Nguyễn Văn Vạn nhân dân tự nguyện giải tỏa không đền bù đảm bảo mặt bằng thực hiện công trình và đã được nhà nước đầu tư gần 100% kinh phí là 1.277.000.000 đồng. Hiện nay đã phối hợp thực hiện giải quyết nước sạch cho gần 1000 hộ dân, phấn đấu trong năm 2005 toàn bộ 100% các hộ dân đều được cung cấp nước sạch sử dụng chi sinh hoạt.

Về Giáo dục đã hoàn thành phổ cập Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đang phấn đấu hoàn thành phổ cập trung học phổ thông năm 2005. Công tác chăm sóc về Y tế được đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh.

Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tất cả 08 khu phố  đều đăng ký xây dựng khu phố an toàn không có ma tuý và khu dân cư xuất sắc. Tỷ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa hằng năm đều tăng. Năm 2000 có 3.369 hộ đạt tỉ lệ 86,6 % đến năm 2004 có 3.446 hộ đạt tỉ lệ 89,9%. Khu dân cư được chú tâm xây dựng nâng chất lượng cuộc sống hàng năm đi lên rõ rệt. Năm 2000, có 02 khu phố xuất sắc, 04 khu phố tiên tiến thì đến năm 2004 có 5/8 khu phố đã đăng ký xây dựng Khu phố văn hóa ( KPVH), trong đó có mộ khu phố đã được công nhận KPVH; một khu phố mới tổ chức lễ đang ký xây dựng KPVH năm 2004, tất cả các khu phố đều đạt danh hiệu khu phố xuất sắc năm 2004.

Công tác chăm lo diện chính sách và gia đình nghèo được quan tâm vận động nhân dân đóng góp qũy đền ơn đáo nghĩa và qũy Vì Người Nghèo. Giải quyết cứu trợ đột xuất với kinh phí 18.700.000 đồng và tiến hành xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, chống dột cho 37 hộ với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 109.200.000 đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo trong 5 năm, phường đã hỗ trợ 381 lượt hộ vay quỹ xóa đói giảm nghèo với tổng số vốn vay là : 1,282 tỷ đồng. Ngoài ra phường còn bảo lãnh và đề nghị cho hộ dân vay các nguồn quỹ khác như Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, v.v.

Đã có 236 hộ tự nguyện ra khỏi chương trình ( theo tiêu chí giai đoạn 1992 – 2003) năm 2004.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng  được ổn định, phòng trao “ quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”  tiếp tục phát triển.Lực lượng Công an, Quân sự vững mạnh. Những năn qua không có trọng án, cháy nổ, phạm pháp hình sự được kéo giảm. Tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn.

Đảng bộ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQ TW5, NQ TW6 ( lần 2 ) khóa VIII. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng làm lực lượng kế thừa. Nhiều năm liền đạt danh hiệu “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Chính quyền từng bước cải tieến lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chánh, thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố tổ chức khu phố, dân phố, tổ tự quản cùng chính quyền hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường. Mặt trận và các đoàn thể phát huy công tác vận động quần chúng, phối hợp cùng chính quyền vận động Đoàn viên, Hội viên làm nòng cốt cho phong trào hành động cách mạng tại địa phương, từng bước phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn các khu phố.  

Trong quá trình hình thành và phát triển của phường 6 đã có nhiều thành tích đáng kể trong hoạt động phong trào thi đua chung của quận, được đánh giá là phường xuất sắc nhiều năm  liền.  

Năm 1985, phường 6 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, năm 2000 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  

Vinh dự, tự  hào 30 năm phấn đấu trưởng thành, dẫu biết rằng còn nhiều trăn trở những bức xúc, ưu tư những cán bộ, nhân dân phường 6 luôn hướng về Đảng bằng cả trái tim và niền tin mãnh liệt, nhất định phường 6 sẽ tiếp tục đi lên để cùng cả nước thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước.

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)