Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 4

Bí thư Đảng Ủy
Lại Văn Tùng
DĐ: 0903630763
Phó Bí thư Đảng Ủy
Lê Thị Thùy
DĐ: 0908096188
Chủ tịch UBND
Nguyễn Trung Thành
DĐ: 0908442244
Thư điện tử: ntthanh.p4.tanbinh@tphcm.gov.vn
 
Phó Chủ tịch
Nguyễn Như Hùng
DĐ: 0908552570
Thư điện tử: nnhung.p4.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chủ tịch
Võ Thị Cẩm Nhung
DĐ: 0939091800
Thư điện tử: vtcnhung.p4.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

 

PHƯỜNG 4 - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHƯỜNG TRONG CẤP TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

Phường là một tổ chức, một cấp trong hệ thống chính quyền nhà nước là cấp cuối cùng thực hiện mọi chính sách, pháp luật nhà nước. chính quyền cấp Phường được trên phân cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên cơ sở Pháp luật qui định. Trong quá trình hoạt động thực tiễn cho thấy hiện nay cấp Phường được Trung ương, Thành phố, Quận phân cấp rất rõ, tăng cường thêm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực, về bộ máy nhân sự, về chế độ chính sách đối với cán bộ khi thực hiện cơ chế mới.

I. Về phân cấp:

Ủy ban nhân dân Phường được phân cấp hàng năm phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trên giao về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (SXCN TTCN), thuế, thu tiền thay công Lao động công ích, quỹ phòng chống lụt bão, gọi thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, chống mù chữ, phổ cập giáo dục, về công tác chính trị xã hội, đời sống, giải quyết việc làm, giảm hộ chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố quan tâm đến chương trình “vì người nghèo”, nâng cấp sửa chữa các công trình giao thông, công trình cấp thoát nước đã xuống cấp, bị ngập úng, tăng cường trật tự kỷ cương xử lý vi phạm hành chính… củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố.

II. Trách nhiệm của Phường và hiệu quả:

1. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, khu phố, tổ dân phố và nhân dânt rong các cuộc họp giao ban hàng tháng, trên bản tin, đề ra tiêu chí thi đua hàng năm để nhân dân và cán bộ khu phố, tổ dân phố phấn đấu thực hiện gắn với 7 tiêu chuẩn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong các lĩnh vực vận động phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh.

2. Về tổ chức: thực hiện các chỉ tiêu thu thuế, lao động công ích, phòng chống lụt bão, vận động hoàn thành giá trị SXCN-TTCN, văn hóa – giáo dục, công tác chính sách xã hội, đời sống việc làm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xử lý vi phạm hành chính theo nội dung các Nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của UBND Thành phố.

a. Về chỉ tiêu kế hoạch và các yêu cầu nhiệm vụ trên giao: trách nhiệm của phường là tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả của hội đồng tư vấn thuế cấp phường trong việc tham gia giám sát quá trình thực thu, góp ý kiến trong việc đềiu chỉnh bộ thuế phường nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạn chế việc thất thu. Riêng việc huy động tiền thay công nghĩa vụ lao động công ích và quỹ Phòng chống lụt bão ngoài trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền nội dung cũa các Pháp lệnh, phường còn thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách thông tin trên bàn tin tháng, các hội nghị giao ban ở phường, khu phố.

b. Về chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: trách nhiệm của phường luôn sẵn sàng phối hợp và đề xuất giải quyết nhanh khi người dân có yêu cầu đăng ký kinh doanh theo luật định. Song song với việc động viên, khuyến khích nêu trên, quá trình phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn phường, UBND Phường có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc phát triển SXKD đúng hướng cơ cấu kinh tế.

c. Về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa – giáo dục, công tác chính sách xã hội, đời sống việc làm: trách nhiệm của UBND phường và các ngành đoàn thể nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban chi đạo phường và Ban chủ nhiệm, Ban vận động từng khu phố trong tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, coi đó là yếu tố quan trọng không ngừng thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu để phấn đấu xây dựng thành công phường văn hóa.

d. Về lĩnh vực giáo dục: đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông và các trường dân lập hoạt động trên địa bàn phường, trách nhiệm của phường là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các trường, giữ vai trò cầu nối, liên kết giữa ba môi trường giáo dục là nhà trường – gia đình – xã hội, cùng chung sức chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là chăm lo giáo dục công dân, đạo đức – nhân cách cho học sinh. Ngoài ra phường cần quan tâm thực hiện: phổ biến tuyên truyền luật Phổ cập giáo dục tiểu học, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, các Nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của nhà nước, về sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới… đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua Ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Ban chủ nhiệm, Ban vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát huy vai trò trách nhiệm của hội khuyến học phường, các chi hội khuyến học khu phố quản lý tốt số gia đình hiếu học để tuyên dương , số trẻ em trong diện tuổi nhằm tạo điều kiện tốt cho “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

e. Về công tác chính sách xã hội, đời sống, việc làm:

- Đối với gia đình chính sách: Phường luôn xem việc chăm lo cho người có công với nước là nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo phạm vi đã được Đảng và nhà nước giao phó. Vì vậy phải đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản trợ cấp theo đúng chế độ chính sách, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp quỹ bảo trợ xã hội, phát triển phường, quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm có nguồn thu giải quyết những bức xúc khó khắn về nơi ăn ở, đi lại, ốm đau, từ trần.

- Đối với hộ chương trình Xóa đói giảm nghèo; Vì người nghèo; Giải quyết việc làm: Phường tiếp tục triển khai huy động vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn và sớm giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố, trách nhiệm chủ yếu của phường vẫn là đỡ đầu vốn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người còn sức lao động trong hộ bằng cách trợ vốn cho hộ gia đình có phương án kinh tế khả thi, giải quyết xây dựng nhà tình thương, chống dột cho những hộ thật sự cần cù lao động nhưng thu nhập thấp không có tích lũy, đỡ đầu học bổng, giới thiệu vào các cơ sở sản xuất kinh doanh có yêu cầu để thu nhận lao động. Bên cạnh đó không ngừng ủy thác vốn cho các đoàn thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản XĐGN, phát động đảng viên và cơ sở sản xuất khá giả giúp đỡ các hộ chương trình, chính nơi này sẽ động viên hướng dẫn , trao đổi kinh nghiệm làm ăn, cách thức kinh doanh để tăng thu nhập, có tích lũy vốn, sớm vượt nghèo.

- Đối với công trình phúc lợi công cộng, trật tự đô thị, mỹ quan đường phố, thực hiện 4 quyết định cũa UBND Thành phố: hàng năm trách nhiệm của phường phải tập trung xây dựng, nâng cấp đường giao thông, phối hợp với trên chăm lo chương trình nước sạch, điện sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngoài ra, trách nhiệm của phường là thường xuyên tổ chức thực hiện 4 quyết định của UBND thành phố ban hành ngày27/6/2003 không để người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng mà phải tập trung đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố theo quyết định 104, giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý các trường hợp tái phạm theo quyết định 105; vận động nhân dân giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, không lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các trường hợp tái phạm kể cả quảng cáo, rao vặt theo quyết định 106, tăng cười kiểm tra trật tự kỷ cương về lĩnh vực xây dựng không để trường hợp nào xây dựng không phép, sai nội dung cho phép, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm theo quyết định 107.

f. Về lĩnh vực quốc phòng an ninh: trách nhiệm của phường phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự rộng khắp và mang tính tự giác cao. Thông tin và thông báo cho nhân dân biết về chủ trương phòng chống tội phạm, về tình hình trật tự xã hộu trên địa bàn hàng tháng, về âm mưu thủ đoạn mới của các loại tội phạm hình sự. Chính từ việc thông tin tuyên truyền này sẽ thúc đầy tinh thần đề cao cảnh giác trong quần chúng nhân dân, góp phần đối phó, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời phường tập trung củng cố xây dựng và chỉnh đốn mạng lưới an ninh trật tự cơ sở.

Công tác quân sự địa phương, trách nhiệm của phường phải rà soát đối chiếu thường xuyên hàng tháng giữa hai lực lượng quân sự và công an nhằm quản lý tốt lực lượng sỹ quan dự bị, hạ sỹ quan, binh sỹ, thực lực thanh niên đủ 18 – 27 tuổi, quân nhân dự bị 2 nhằm phụ vụ tốt công tác gọi thanh niên nậhp ngũ hàng năm, gọi sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ tập trung huấn luyện và phúc tra công nghiệp quốc phòng phục vụ cho các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn phường.

g. Về nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, củng cố kiện toàn hoạt động của khu phố, tổ dân phố:

- Cuộc vạn động“Toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là một cuộc vận động lớn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân trênc ác lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - đảm bảo an ninh quốc phòng. Hằng năm trách nhiệm của phường phải hướng dẫn từng khu dân cư, từng tổ dân phố điều tra khảo sát địa bàn để tổng hợp những vấn đề cần phải quan tâm trên cơ sở 7 tiê chuẩn cuộc vận động . Từ đó kết quả hàng năm đều có chuyển biến, đến nay 10 khu phố trong phường có 5 khu phố được công nhận khu phố văn hóa nhiều năm liền, 2 khu phố đã ra mắt ban chủ nhiệm đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, 3 khu phố còn lại đạt xuất sắc. Phấn đấu đến năm 2006 phường được Thành phố công nhận Phường văn hóa.

- Trách nhiệm của phường là thường xuyên động viên, vận động cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia công tác Ban điều hành khu phố, các đoàn thể và ban điều hành tổ dân phố, đưa ra tiêu chuẩn thi đua để khu phố, tổ dân phố hoạt động. Hàng năm, qua bình xét thi đua có trên 85% khu phố, tổ dân phố đạt xuất sắc, tiên tiến và hệ thống chân rết này hoạt động rất có hiệu quả trên nhiều mặt; tham gia sinh hoạt giao ban tại Phường và về sinh hoạt hộ nhân dân hàng tháng nhằm tuyên truyền Pháp luật, các nội dung hướng dẫn của UBND phường và tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, bất đồng nhỏ trong nhân dân, phát động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đề cao tinh thần tương thân tương trợ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Khó khăn của phường là được phân cấp khen thưởng nhưng trong luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành luật lại không có danh muc, điều khoản nào cho phép phường được khen thưởng từ nguồn ngân sách.

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)