Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 11

 

 

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
Bí thư Đảng ủy
Bùi Thị Thúy Hằng
ĐT: 0918.747.445
Phó Bí thư Đảng Ủy
Nguyễn Xuân Nước
ĐT: 0989.001.319
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Đỗ Thành Danh
ĐT: 0903.777.425
Thư điện tử: dtdanh.p11.tanbinh@tphcm.gov.vn
 
Phó Chủ tịch UBND
 
DĐ: 
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Thị Bích Tho
DĐ: 0909808864
Thư điện tử: ntbtho.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND
Hồ Tấn Thành
ĐT: 0908.372.237

 


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)