Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
danhpvp-1.jpg
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
Chủ tịch
Châu Văn La
ĐT: 54.081.777
DĐ: 0933903.115
Phó Chủ tịch
Lê Thanh Bình
ĐT: 54.080.999
DĐ: 0988.222.235
Phó Chủ tịch
Châu Minh Hiếu
ĐT: 54.081.666
DĐ: 0903.858.959
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
danhpvp-1.jpg
 
 
Phó Chủ tịch
Hứa Quốc Hưng
ĐT: 54.080.666
DĐ: 0932.777.707/span>
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Hồng Tiến
ĐT: 54.080.988
DĐ: 0903.059.516

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)