Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

danhpvp-1.jpg

Chủ tịch
Nguyễn Bá Thành
ĐT: 54.081.666 - 0903.885.272
Thư điện tử: nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

Phó Chủ tịch
Trương Tấn Sơn
ĐT: 54.080.999 - 0983.445566
Thư điện tử: ttson.tanbinh@tphcm.gov.vn

Phó Chủ tịch
Thái Thị Lan Chi
ĐT: 54.081.666 - 0908.338.824
Thư điện tử: ttlchi.tanbinh@tphcm.gov.vn
 
Phó Chủ tịch
Lê Thị Thu Sương
ĐT: 54.080.988 - 0908.283.430
Thư điện tử: lttsuong.tanbinh@tphcm.gov.vn

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)