Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Văn hóa thông tin

danhpvp-1.jpg
Trưởng phòng
Hoàng Văn Tài
ĐT: 54.341.525 - 0902.681.816
Thư điện tử: hvtai.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
Lê Thị Phương
ĐT: 54.341.525 - 091.314.6818
Thư điện tử: ltphuong.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
Trần Hữu Long
ĐT: 0913 772 266
Thư điện tử: thlong.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN – THỂ THAO QUẬN TÂN BÌNH

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN-THỂ DỤC THỂ THAO:

Phòng Văn hoá thông tin-Thể dục thể thao hoạt động từ Phòng Văn hóa thông tin và Phòng Thể dục thể thao sáp nhập lại. Quá trình hình thành và phát triển Phòng Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao được sơ lược ghi nhận như sau:

1. Phòng Văn hoá thông tin:

Tiền thân của Phòng Văn hoá thông tin–thể dục thể thao được hình thành vào tháng 7/1975 với tên gọi: Ban tuyên huấn và thông tin
 
Đến ngày 16/2/1976 có quyết định củng cố Phòng Văn hoá thông tin gồm 15 đồng chí.

Tháng 5/1979 Ủy ban nhân dân quyết định đổi tên thành Phòng Văn hoá thông tin quận thành Ban Văn hoá thông tin với chức năng là Ban chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện các công tác sau:

  1. Văn hóa thông tin.
  2. Thư viện.
  3. Phát hành sách báo.
  4. Truyền thống.

Năm 1981 đổi tên lại thành Phòng Văn hoá thông tin và hoạt động đến tháng 11/1991 sáp nhập hai đơn vị Phòng Văn hoá thông tin, Phòng Thể dục thể thao thành Phòng Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao.

Tháng 7/1996 Phòng Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao theo cơ chế mới được tách ra gồm hai bộ phận:

- Phòng Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao, bảo tàng, di tích đình đền và tham gia xây dựng phong trào đời sống văn hóa, công sở văn minh, thực hiện làm nhiệm vụ thường trực ban chỉ đạo 814, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức các hoạt động Văn hoá thông tin–Thể dục thể thao.

- Trung tâm Văn hóa thể thao thực hiện chức năng sự nghiệp, tổ chức các hoạt động Văn hoá–Thể thao.

2. Phòng Thể dục-thể thao:

Phòng thể dục thể thao được hình thành từ tháng 5/1977 do quận Đoàn  Tân Bình tổ chức và quản lý hoạt động. Sau đó được Ủy ban nhân dan quận Tân Bình ra quyết định thành lập Phòng Thể dục thể thao quận gồm có 3 đồng chí.

Tháng 6/1979 sáp nhập Phòng Thể dục thể  thao vào Ban Y tế được gọi tên là Ban Y tế–Thể dục thể thao quận Tân Bình.

Đến tháng 6/1981 tách tổ Thể dục thể thao thuộc Ban Y tế thành Phòng Thể dục thể thao theo Quyết định số 581/QĐ-UB của Uỷ nhân dân quận Tân Bình ban hành.

3. Phòng Văn hóa thông tin–Thể dục thể thao:

Phòng Văn hóa thông tin–Thể dục thể thao hoạt động theo Quyết định số 96/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân quận ban hành ngày 20/5/1997 .

4. Phòng Văn hóa thông tin–Thể dục thể thao:

Ngày 31/12/2004 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 342/2004/QĐ UB đổi tên Phòng Văn Hoá thông tin - Thể dục thể thao thành Phòng Văn Hoá -Thông Tin - Thể Thao (VH-TT-TT) và hoạt động đến nay.  

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng VH-TT-TT là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Sở Văn hoá Thông tin và Sở Thể dục Thể thao Thành phố.

Phòng VH-TT-TT có chức năng giúp UBND quận quản lý hành chánh nhà nước về mọi mặt hoạt động có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thông tin , thể dục, thể thao theo thẩm quyền được UBND thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương chính sách.

Phòng VH-TT-TT có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc quận( nếu có thể). Khi chuyển sang làm việc theo chế độ “ một cửa, một dấu” thì thực hiện theo qui định chung của thành phố.

Nhiệm vụ:

1. VĂN HÓA THÔNG TIN:

Tham mưu giúp UBND quận chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và quản lý hành chánh nhà nước trên các mặt công tác: văn hóa nghệ thuật, các di tích lịch sử, nhà truyền thống quốc gia trên địa bàn quận; xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hóa; nhiếp ảnh, in ấn và phát hành sách; quãng cáo; các hoạt động kinh doanh và dịch vụ văn hóa theo phân cấp của Thành phố.

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể của quận và phương hướng nhiệm vụ phát triển ngành VHTT của thành phố, xây dựng qui hoạch ngành VHTT quận.

Hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành, các phường, các cơ quan đơn vị thuộc UBND quận quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin; tổng hợp thành kế hoạch hoạt động các ngành văn hoá & thông tin quận. Đồng thời, đề xuất UBND Quận triển khai kế hoạch và thực hiện quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng và di tích truyền thống.

Phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng hoạt động ngành văn hóa trên địa bàn quận về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành và đề xuất với UBND quận các biện pháp quản lý hành chánh nhà nước theo thẩm quyền được giao.

2. THỂ THAO:

Giúp UNBD quận xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển phong trào TDTT và triển khai hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước trên địa bàn Quận.

Kiểm tra và quản lý hành chánh nhà nước đối với các tổ chức thể dục thể thao trực thuộc UBND quận về việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, trang thiết bị hành nghề TDTT theo phân cấp.

III. THÀNH TÍCH:

Trong hơn 30 năm qua, với những kết quả đã được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính tri của mình trên cả hai mặt công tác quản lý nhà nước và thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cũng như một số phong trào chung của thành phố và quận , phòng được nhận nhiều bằng khen,cờ luân lưu thi đua xuất sắc của Thủ Tướng Chính Phủ , Bộ Văn Hoá - Thông Tin ,Ủy ban nhân dân thành phố và quận. Năm 2003 Phòng còn vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng 3.

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 2 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 08/02/2023)