Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Quản lý đô thị

Trưởng phòng
Mai Văn Thuận
ĐT: 028.2210.9310 - 0903.911.087
Thư điện tử: mvthuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

Phó trưởng phòng
Đội trưởng Quản lý TTĐT
Nguyễn Trung Sơn
ĐT: 028.3868.7997 - 0903.835.200
Thư điện tử: ntson.tanbinh@tphcm.gov.vn

Phó trưởng phòng
Trần Nhựt Thái
ĐT: 028.2210.9310 - 0903.394.604
Thư điện tử: tnthai.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH

Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Sở Xây dựng, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Giao thông chánh.

Qua 26 năm hình thành và phát triển, Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình  có những điểm đáng lưu ý sau:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với việc hình thành bộ máy chính quyền, Phòng Kiến trúc và công trình công cộng quận Tân Bình được thành lập. Phòng hoạt động với chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý Nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động kiến trúc xây dựng, công trình công cộng.

Đến năm 1977, Phòng Kiến trúc và công trình công cộng được đổi tên là Phòng Xây dựng-Nhà đất quận Tân Bình.

- Từ năm 1981-1983:  Phòng Xây dựng-nhà đất đựơc chuyển đổi tên là Phòng Nhà đất quận Tân Bình. Trong giai đoạn này (1982) Đội sửa chữa nhà thuộc Phòng Nhà đất quận Tân Bình tách thành Công ty phát triển Nhà quận Tân Bình, nay là Công ty kinh doanh phát triển nhà Tân Bnh thuộc Tổng Công ty Địa ốc thành phố.

- Từ năm 1983-1985:  Phòng xây dựng-nhà đất được đổi tên mới là Ban xây dựng nhà đất-công trình công cộng quận Tân Bình.

- Từ năm 1985-1989: Ban xây dựng nhà đất-công trình công cộng quận được đổi tên là Phòng xây dựng quận Tân Bình. Trong giai đoạn này có nhiều thay đổi về tách nhập bộ máy hoạt động.

- Năm 1989: tách Đội công trình công cộng thành lập Xí nghiệp công trình công cộng, nay là  Công ty Dịch  vụ giao thông đô thị quận Tân Bình.

Giải thể xí nghiệp quản lý nhà nhập về Phòng Xây dựng-Nhà đất.

Nhập Tổ quản lý ruộng đất về Phòng xây dựng ; sau đó tách ra thành  lập Phòng Địa chính quận Tân Bình

- Từ năm 1989 đến 1999: Phòng xây dựng quận Tân Bình có nhiều biến động về việc tách, nhập các bộ phận, cụ thể là:

* Tháng 11/1992: sát nhập Phòng Giao thông vận tải vào Phòng xây dựng và thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình.

* Nhập Phòng Địa chính thành Tổ về Phòng Quản lý đô thị 2 tháng và tách trở lại thành Phòng Địa chính quận.

* Giải thể Ban Môi trường quận, nhập về  Phòng Quản lý đô thị thành Tổ Môi trường.

* Năm 1997: giải thể Đội quản lý trật tự đô thị quận, chuyển một bộ phận về Phòng Quản lý đô thị.

* Năm 1996: chuyển giao công tác quản lý, cho thuê nhà Nhà nước sang Công ty Dịch vụ giao thông đô thị quận.

* Năm 1997: giải thể Phòng Địa chính, thành lập Tổ và nhập về Phòng Quản lý đô thị. Chuyển một số cán bộ-công nhân viên của Phòng Quản lý đô thị về Ủy ban nhân dân quận thành lập Tổ Tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng UBND quận.

* Tháng 12/2003: tách quận chia thành 2 phòng QLĐT Tân Bình và Tân Phú

* Tháng 6/2004: tách thành lập Đội QLTTĐT (nay là Thanh tra xây dựng quận)

* Tháng 3/2005: tách thành lập phòng QLĐT

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Quản lý Đô thị Quận có chức năng tham mưu giúp Ủy Ban Nhân Dân Quận quản lý Nhà nước về kiến trúc, qui hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm cấp thoát nước, công viên cây xanh, chiếu sáng công công, phòng chống thiên tai....).

Phòng Quản lý Đô thị hoạt động có tư cách pháp nhân. Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Quận để hoạt động.  

Nhiệm vụ:

Tham gia lập qui hoạch chung tỷ lệ 1/5000, qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, thẩm định qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 của các dự án đầu tư.

Quản lý xây dựng sau qui hoạch.

Quản lý các tuyến giao thông cấp quận và tham gia quản lý các tuyến giao thông cấp thành phố trên địa bàn quận.

Quản lý các công trình xây dựng giao thông, hạ tầng. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Định giá trị xây dựng nhà, các công trình xây dựng theo yêu cầu của tòa án.

Quản lý và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do quận quản lý.

Kiểm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng giao thông, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp.

Xác định qui hoạch lộ giới theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng.

Theo dõi các dự án nhà ở, các dự án nhà tái định cư trên địa bàn quận.

Giải quyết các hồ sơ hành chính: cấp phép xây dựng, cấp đổi số nhà, cấp giấy phép đào đường - sử dụng lòng lề đường.

Tham mưu cho UBND quận giải quyết các trười hợp tranh chấp khiếu nại về nhà ở theo qui định.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Phòng Quản lý Đô thị còn được UBND quận ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ tịch UBND quận qui định cụ thể bằng văn bản.

III. VỀ BỘ MÁY NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH HIỆN NAY.
1. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: MAI VĂN THUẬN
- Phó trưởng phòng kiêm Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị: NGUYỄN TRUNG SƠN
- Phó trưởng phòng: TRẦN NHỰT THÁI
2. Nhân sự:
- Tổng số CBCC: 41 (bao gồm Đội quản lý trật tự đô thị)
- Biên chế: 46 (bao gồm Đội quản lý trật tự đô thị)
- Hợp đồng ngoài biên chế: 00
3. Về trình độ:
- Về thạc sĩ: 01
- Về đại học: 31
- Về Trung cấp: 9
4. Phòng Quản lý đô thị  hiện nay được chia ra làm 05 tổ chuyên môn:
- Tổ Văn phòng - Giải quyết khiếu nại
- Tổ Quy hoạch kiến trúc
- Tổ Cấp phép xây dựng
- Tổ Quản lý hạ tầng - kỹ thuật
- Tổ Phát triển Đô thị và Nhà ở

IV. VỀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA PHÒNG TRONG THỜI GIAN QUA:

- Bằng khen của Chính phủ năm 1990 tặng Phòng Giao thông vận tải quận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng giao thông.

- Cờ thi đua xuất sắc các năm: 1991, 1993 của Bộ Giao thông vận tải với thành tích là đơn vị  có nhiều cố gắng, xuất sắc nhất trong 18 quận, huyện của TP.HCM trong công tác xây dựng giao thông nông thôn.

- Huân chương Lao động hạng 3 cho Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình năm 1995.

- Bằng khen của UBND TP năm 2004 và 2007 về công tác cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)