Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Văn phòng Ủy ban nhân dân

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Chánh văn phòng
Đoàn Văn Đủ
ĐT: 54.080.066 - 0908.487.776
Thư điện tử: dvdu.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chánh văn phòng
Hồ Thị Diễm Trinh
ĐT: 0919.696.612
Thư điện tử: htdtrinh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chánh văn phòng
Đoàn Ngọc Khanh
ĐT: 0908.873.547
Thư điện tử: dnkhanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Chánh văn phòng
Trần Thị Diễm Hương
ĐT: 0907.861.279
Thư điện tử: ttdhuong.tanbinh@tphcm.gov.vn

 
Quá trình hình thành và phát triển
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

I. Quá trình hình thành

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chính thức được thành lập vào năm 1976, sau khi Trung ương cho thành phố hình thành chính quyền 3 cấp. Giai đoạn sơ khai này, hoạt động của Văn phòng chưa định hình rõ nét về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chủ yếu phục vụ các yêu cầu trước mắt công tác giải quyết thủ tục hành chính chưa được hướng dẫn cụ thể.

- Năm 1976-1980:Tổng số cán bộ-công nhân viên gồm 30, trong đó 2 lãnh đạo Chánh Văn phòng và 1 Phó Văn phòng.  

- Năm 1981: Gồm các tổ công tác : Tổng hợp, Văn thư, Quản trị, Pháp chế và Thi đua.Tổng số cán bộ-công nhân viên : 30 (trong đó có 2 lãnh đạo Chánh Văn phòng và 2 Phó Văn phòng)

- Năm 1983: Các Tổ công tác: Tổng hợp thi đua, Văn thư, Quản trị, Quản lý ruộng đất và Ban 79.Tổng số cán bộ-công nhân viên : 44 (trong đó có 3 lãnh đạo : Chánh Văn phòng và 2 Phó Văn phòng).

- Năm 1985: Các Tổ công tác: Tổng hợp, Văn thư, Ban Thi đua,  Quản trị.Tổng số cán bộ-công nhân viên: 50 (trong đó có 2 lãnh đạo: Chánh Văn phòng và 2 Phó Văn phòng).

- Năm 1986:Gồm các Tổ công tác: Tổng hợp, Ban Thi đua, Quản trị, Ban Khoa học-kỹ thuật, Trọng tài kinh tế, Ban Điều hợp tiếp dân, Tiểu ban quản lý người học tập cải tạo, Quản lý ruộng đất, Phòng Tư Pháp.

Tổng số cán bộ-công nhân viên: 70 (trong đó có 3 lãnh đạo: Chánh Văn phòng và 2 Phó Văn phòng).

- Năm 1990 đến 1996: Gồm các Tổ công tác: Tổng hợp, Ban Thi đua, Quản trị, Văn Thư hành chính, Tổ ruộng đất.Tổng số cán bộ-công nhân viên: 70 (trong đó có 2 lãnh đạo: Chánh Văn phòng và 1 Phó Văn phòng).

- Năm 1997 đến nay: Thực hiện quyết định 4461/QĐ-UB-NV ngày 22/8/1997 về việc ban hành Quy chế chính thức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận-huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế "một cửa-một dấu".  

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận là cơ quan làm việc của Ủy ban nhân dân quận, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận và gồm các bộ phận chuyên môn như :  

- Ban Tiếp công dân
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một Cửa".
- Tổ Tổng hợp.
- Tổ hành chính - văn thư - lưu trữ.
- Tổ Kế toán - Tài vụ - Quản trị.
- Tổ Tin học

Tổng số cán bộ-công chức : 45 (trong đó 3 lãnh đạo : Chánh Văn phòng và 2 Phó Văn phòng).

II. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân quận;

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Văn phòng UBND quận làm việc theo chế độ Thủ trưởng, do Chánh văn phòng và 2 Phó Chánh văn phòng giúp việc.

Văn phòng UBND quận có các bộ phận chuyên môn như: Tổng hợp; Văn thư - Lưu trữ, Kế toán - Tài vụ; Tin học; Phục vụ; Bảo vệ; Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm hành chính quận.

Công chức, viên chức trong bộ phận là các chuyên viên am hiểu công việc, hiểu biết pháp luật, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo đối với người dân, tổ chức.

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận là cơ quan làm việc của Ủy ban nhân dân quận, giúp việc cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận với các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, trình chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân quận theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của Thường trực, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính do 1 Phó Chánh văn phòng UBND quận trực tiếp phụ trách. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính được trang bị đầy đủ các phương tiện, có sơ đồ hướng dẫn, niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên bảng niêm yết và máy kios tra cứu thông tin thủ tục hành chính gồm các thông tin như trình tự, lệ phí, thời gian giải quyết, các quy định của Nhà nước.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận đăng ký văn bản đến và phát hành văn bản đi kịp thời của Ủy ban nhân dân quận

- Quản lý cơ quan, phục vụ hậu cần cho hoạt động của Ủy ban nhân dân quận và bộ máy giúp việc của Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

- Quản lý vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính của quận theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.  

III. Thành tích đã đạt được

Từ năm 1997-2002 là đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động giỏi và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giấy khen và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

+ Năm 2001 được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1998 – 2001, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Năm 2003 đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Năm 2004 – 2005 đơn vị đạt danh hiệu Lao động giỏi được tặng Giấy khen Ủy ban nhân dân quận, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Năm 2004 được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Bằng công nhận công sở văn minh sạch đẹp an toàn cấp thành phố.

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tham gia tổ chức các hoạt động chào mùng 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)