Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Công an Quận Tân Bình

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN
CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH.

(Từ sau ngày 30/04/1975 – 30/12/2001)

I. TÓM TẮT THÀNH TÍCH 26 NĂM XÂY DỰNG:

Sau cuộc thắng lợi tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, Cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập thống nhất, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Qua 26 năm, Công an quận Tân Bình luôn phát huy truyền thống của mình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, cải tạo những tồn tại của xã hội cũ, truy quét tàn binh còn lẩn trốn, bài trừ nọc độc văn hóa của chủ nghĩa thực dân mới để lại. Kiên quyết tấn công các loại đối tượng phản Cách mạng, thu giữ nhiều vũ khí đạn dược, làm thất bại mọi âm mưu lật đổ chính quyền, đảm bảo an ninh quốc gia.

Việc giữ trật tự an toàn xã hội là mặt trận diễn ra hàng ngày, hàng giờ quyết liệt và phức tạp. Lực lượng Công an quận Tân Bình đã giành giật lại từng con người mà chế độ cũ để lại, giáo dục chữa trị cho hàng ngàn người tệ nạn xã hội trở lại cuộc sống đời thường, tổ chức lớp học tình thương, truy quét hàng ngàn tên tội phạm, trong đó có nhiều băng cướp khét tiếng, chuyển hóa nhiều tụ điểm phức tạp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố nói chung và quận Tân Bình nói riêng.

Trên mặt trận bảo vệ kinh tế, Công an quận Tân Bình đã góp phần chống bọn tư sản gian thương, phá hàng ngàn vụ án kinh tế, thu tài sản về cho Nhà nước. Triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản. Qua 26 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, Công an quận Tân Bình đã từng bước trưởng thành, luôn coi trọng công tác quản lý giáo dục cán bộ cảnh sát bằng các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Công an quận Tân Bình tiếp tục phấn đấu học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân. Tích cực đấu tranh chống tiêu cực nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân, chống rượu chè, bê tha, suy thoái phẩm chất, ra sức xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực  sự trong sạch vững mạnh.

Công an quận Tân Bình luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cán bộ cảnh sát đã tỏ rõ lòng trung thành đối với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng chịu đựng gian khổ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 26 năm qua đã có nhiều cán bộ cảnh sát bị thương  vì sự nghiệp bảo vệ An ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở quận đông dân và nhiều biến động, góp phần tích cực vào sự nghiệp cải tạo và xây dựng quận Tân Bình.

Sau khi tiếp quản Công an quận Tân Bình tháng 04/1976, địa bàn hành chính có 7 xã (gồm xã Phú Thọ Hòa, xã Tân Phú, xã Tân Sơn Hòa, xã Tân Sơn Nhì, xã Phú Nhuận, xã Bình Hưng Hoà, xã Vĩnh Lộc). Dân số khoảng 250.000 dân, tháng 08/1976 cắt 3 xã về Bình Chánh và Phú Nhuận (xã Bình Hưng Hòa và Vĩnh Lộc về Bình Chánh, xã Phú Nhuận về Phú Nhuận), còn lại bốn xã được thành lập 26 phường (từ phường 01 đến phường 26). Được thành lập 11 Đội gồm:

 1. Đội Bảo vệ chính trị.
 2. Đội Bảo vệ nội bộ.
 3. Đội Tham mưu tổng hợp.
 4. Đội Tổ chức.
 5. Đội Hậu cần.
 6. Đội Cảnh sát điều tra.
 7. Đội Cảnh sát hình sự.
 8. Đội Quản lý trị an.
 9. Đội Cảnh sát bảo vệ.
 10. Đội Cảnh sát giao thông.
 11. Đội Cảnh sát trại giam.

Năm 1981 thực hiện Nghị định 250 của chính phủ thì có các Đội sau:

 1. Đội An ninh chính trị 1.
 2. Đội An ninh chính trị 2.
 3. Đội An ninh kinh tế Văn hóa tư tưởng-Bảo vệ nội bộ.
 4. Đội Tham mưu tổng hợp.
 5. Đội Tổ chức.
 6. Đội Hậu cần.
 7. Đội Cảnh sát hình sự.
 8. Đội Cảnh sát điều tra.    
 9. Đội Cảnh sát kinh tế.
 10. Đội Cảnh sát bảo vệ.
 11. Đội Cảnh sát giao thông.
 12. Đội Cảnh sát trại giam.
 13. Đội phong trào.

Tháng 04/1986 (nhập các Đội):

 1. Đội An ninh nhân dân
 2. Đội Tham mưu tổng hợp
 3. Đội Tổ chức-hậu cần
 4. Đội Cảnh sát Hình sự
 5. Đội  Qủan lý-hành chính
 6. Đội Cảnh sát Điều tra + Trại giam
 7. Đội Cảnh sát trật tự

Tháng 03/1992 tách Đội:

 1. Đội An ninh nhân dân
 2. Đội Tham mưu tổng hợp
 3. Đội Tổ chức-Hậu cần
 4. Đội Cảnh sát hình sự
 5. Đội Cảnh sát kinh tế
 6. Đội Cảnh sát điều tra
 7. Đội Quản lý hành chính
 8. Đội Cảnh sát trật tự-giao thông

Đến tháng 12/1998 thành lập Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và tháng 12/2001 thành lập Đội Cảnh sát 113.

II. VỀ KHEN THƯỞNG TỪ 1976 ĐẾN 2000:

 1. Anh hùng lực lượng vũ trang 01.
 2. 01 đ/c được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.
 3. 13 lượt được tặng Huân chương chiến công hạng I, II, III.
 4. 79 đ/c được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 1,2,3
 5. Bằng khen của Thủ tướng CP cho 3 tập thể và 13 cá nhân.
 6. 11 lượt bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.
 7. 08 lượt bằng khen của Bộ Công an.
 8. 01 cờ luân lưu của Ủy ban nhân dân thành phố.
 9. 80 lượt đạt danh hiệu quyết thắng.
 10. 260 lượt đạt danh hiệu tiên tiến.
 11. 120 lượt bằng khen của Giám đốc Công an thành phố.
 12. 02 cờ thi đua xuất sắc của Công an thành phố.

DANH SÁCH
CÁC ĐỒNG CHÍ BAN CHỈ HUY CÔNG AN
QUẬN TÂN BÌNH - QUA CÁC THỜI KỲ

I. CÁC ĐỒNG CHÍ  TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN QUA CÁC THỜI KỲ:

 1. Ông Nguyễn Văn Định (6 Bé) - Trưởng Công quận Tân Bình từ 5/1975 đến 7/1975.
 2. Ông Tô Văn Lâm (8 Tiến) - Trưởng Công an quận Tân Bình từ 7/1975 đến 12/1975.
 3. Ông Lê Văn Quận (7 Quận) - Trưởng Công an quận Tân Bình từ 12/1975 đến 11/1979.
 4. Ông Phạm Văn Hoan (3 Thắng) - Trưởng Công an quận Tân Bình  từ 12/1979 đến 11/1989.
 5. Bà Đoàn Thị Thu (5 Thu) - Trưởng Công an quận Tân Bình  từ 12/1989 đến 9/1996.
 6. Ông  Hồ Văn Minh - Trưởng Công an quận Tân Bình  từ 10/1996 đến nay.

II. CÁC Đ/C PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN QUA CÁC THỜI KỲ:

 1. Ông Trương Hoàng Minh (2 Minh)- Phó Trưởng Công an   7/1975-12/1977
 2. Ông Nguyễn Văn Lự (3 Lự) - Phó Trưởng Công an  7/1975-12/1979
 3. Ông Huỳnh Thanh Sơn (2 Sơn)   - Phó Trưởng Công an 7/1976-12/1979
 4. Ông Nguyễn Đình Thính(2 Thính) - Phó Trưởng Công an  7/1975-1980
 5. Ông Nguyễn Tuấn Đạt (6 Thứ)  - Phó Trưởng Công an  7/1977-11/1980
 6. Ông Nguyễn Văn Biên (10 Biên)  - Phó Trưởng Công an  7/1980-11/1983
 7. Ông Trần Công Ấn (9 Ấn) - Phó Trưởng Công an  12/1980-11/1988
 8. Ông Nguyễn Văn Chứa (8 Chứa) - Phó Trưởng Công an  12/1981-1986
 9. Ông Lê Thanh  Ngọc (Út Ngọc)  - Phó Trưởng Công an  12/1989-1991
 10. Ông Trần Văn Na (2 Cầu)  - Phó Trưởng Công an  12/1982-1996
 11. Ông Lê Văn Ban (Út Ban)  - Phó Trưởng Công an   5/1989-04/2001
 12. Ông Lê Thanh Liêm (2 Liêm)    - Phó Trưởng Công an  10/1996-09/2000
 13. Ông Võ Văn Nhuận (5 Nhuận)   - Phó Trưởng Công an  10/1996-5/2002
 14. Ông Lê Văn Thúc   - Phó Trưởng Công an  6/2000 đến nay.
 15. Ông Nguyễn Hữu Song   - Phó Trưởng Công an  01/2001 đến nay
 16. Ông Lê Hoàng Châu  - Phó Trưởng Công an  10/2001 đến nay

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)